Wellness Konzultácia

30minútová online alebo osobná konzultácia a meranie s prístrojom iTOVi.

19.90